پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 • EN
فهرست اصلی

  مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری ( EOC )


  مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری
   EOC :


  وقوع سوانح طبیعی و انسان ساخت از گذشته تاكنون در همه نقاط جهان سبب بروز مشكلات و وارد آوردن  خسارات مالی و تلفات جانی فراوان به جوامع و بروز آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی برا بشر بوده است . كشور ایران نیز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، وسعت و گستردگی پهنه، هیچ گاه از بروز این قبیل سوانح و حوادث مصون نبوده است. روشن است كه بر مبنای ماهیت هر یك از انواع سوانح به تفكیك طبیعی و انسان ساخت می بایست راهكارهایی را متناسب با خصوصیات هر سانحه جهت كنترل، مقابله و كاهش اثرات ناشی از آن در پیش گرفته تا شاهد كمترین سطح از آسیب ها، خسارات و تلفات باشیم .

  بر همین اساس  شاید بتوان در مواجهه با سوانح انسان ساخت به كمك رعایت دستورالعمل های ایمنی، لحاظ نمودن استانداردها و اصلاح روش ها و فعالیت ها تا حدودی چشم گیری با استفاده از راهكارهای مبتنی بر پیشگیری  و آمادگی از یك سو توان مقابله را افزایش داده و از سوی دیگر سطح آسیب پذیری را كاهش دهیم. اما در مواجهه با سوانح گریز ناپذیر طبیعی، راهكار مفید و مطلوب، افزایش سطح آمادگی و توان مواجهه و كاهش آسیب پذیری در مرحله پیش از وقوع  و قابلیت پاسخگویی و مقابله ی سریع، موثر، هماهنگ و كارآمد در مرحله حین و بعد از وقوع، مورد نظر قرار دارد .

  بدیهی است كه برای این منظور اطلاع رسانی سریع و دقیق، هدایت و كنترل متمركز و هوشمندانه فرآیند های عملیاتی و برنامه ریزی و سازماندهی مطلوب و موثر نیروها می تواند نقش مهمی در مواجهه مطلوب با سوانح ایفا نماید .

  تجارب سایر كشورهای جهان در این خصوص بیانگر لزوم وجود یك سامانه منسجم، كارآمد و متمركز جهت ساماندهی و هماهنگی سریع و دقیق فعالیت های سازمان ها و نهادهای دست اندركار  در امر مدیریت بحران است. مهمترین هدف چنین سامانه ای كه به نام "سامانه فرماندهی سوانح (ICS)شناخته می شود را می توان شناسایی، سازماندهی و ساماندهی منابع، تجهیزات و نیروی انسانی لازم جهت مقابله با سوانح از یك سو و از سوی دیگر برقراری ارتباط سریع و موثر میان كلیه ساختار سامانه و ایجاد هماهنگی های درون بخشی، درون سازمانی و بین سازمانی میان كلیه نهادها و سازمان های دست اندر كار مدیریت بحران و پاسخگویی به سوانح دانست .

  با توجه به موارد مذكور، جمعیت هلال احمر ج.اسلامی.ایران  نظر به وظایف ذاتی خود در مواجهه و پاسخگویی به سوانح و به عنوان  محوری ترین نهاد در این زمینه، نیازمند ایجاد و سازماندهی یك مركز منسجم كنترل و هماهنگی عملیات می باشد كه تحت عنوان E.O.C شناخته شده است.

  اهداف :

  §        جمع آوری اطلاعات در خصوص شناسایی انواع مخاطرات و سوانح احتمالی قابل وقوع در منطقه و گستره ی جغرافیایی تحت پوشش.

  §        ارزیابی مخاطرات محتمل و برآورد میزان خسارات، تلفات و سطوح آسیب پذیری.

  §        شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصت ها با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منطقه و یا گستره ی تحت پوشش با استفاده از نرم افزارهای نوین مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS

  §        برنامه ریزی و اجرای طرح هایی با هدف كاهش سطح آسیب پذیری در نقاط پر مخاطره و كنترل تهدید های موجود با تكیه بر نقاط قوت و فرصت های موجود.

  §        برنامه ریزی، طراحی و اجرای مانورهای مختلف با هدف ارتقای سطوح آمادگی و افزایش توان مواجهه ی سازمان ها و نهادهای دست اندركار و به دنبال آن شناسایی نقاط ضعف و تلاش در جهت تقویت و ارتقائ توانمندی ها.

  §        ایجاد ساختارهای ارتباطی منسجم و سریع جهت اطلاع رسانی به موقع سوانح و حوادث و فراخوانی مسئولین، تصمیم گیران و نیروهای ستادی و عملیاتی مورد نیاز.

  §        ایجاد ساختارها و سامانه اطلاع رسانی عمومی به منظور اعلان هشدار عمومی و سراسری حین و پیش از وقوع سوانح و حوادث مختلف با هدف كاهش تلفات و خسارات و برقراری ارتباط مستقیم و مستمر با رسانه های گروهی به منظور تحقق این هدف.

  §        هماهنگی جهت اعزام گروه های ارزیاب پیشرو به مناطق سانحه دیده در اسرع وقت و دریافت  اطلاعات كارشناسی شده از سوی این گروه ها در خصوص میزان خسارات، تلفات و وسعت آسیب ها و نیازهای امدادی منطقه آسیب دیده.

  §        پردازش اطلاعات واصله از گرو ه های امدادی پیشرو و ارزیاب و دسته بندی آنها جهت ارائه به مدیران و مسئولین ذیربط به منظور اخذ تصمیم در خصوص چگونگی اجرای برنامه های عملیاتی و اجرایی و در نتیجه ارتقای بهره وری و كارآیی.

  §        برقراری و حفظ ارتباط موثر ، كارآمد و پایدار به كمك ابزارهای نوین ارتباطی جهت تبادل پیام های صوتی، تصویری و دیتا و كنترل، هدایت و فرماندهی نیروهای مستقر در مناطق عملیاتی.

  §        پشتیبانی از نیروهای عملیاتی حاضر در منطقه در ابعاد اطلاعاتی، تجهیزاتی، ارتباطی و نیروی انسانی مورد نیاز.

  §        مستند سازی فعالیت ها و ارزیابی عملكرد اجزای مختلف سامانه با هدف شناسایی نقاط ضعف و نقایص موجود پس از خاتمه وضعیت بحرانی و تلاش در جهت ارتقائ توانمندی ها و برطرف نمود نواقص و مشكلات در فعالیت های آتی.

  §        تدوین و تهیه گزارشات عملكردی و آماری از فعالیت های انجام گرفته و ارائه اطلاعات جمع بندی شده به مدیران ارشد.  5.7.9.0
  گروه دورانV5.7.9.0